OM OSS

Birstatrappan har lång erfarenhet av tillverkning och försäljning av stålprodukter till den skandinaviska marknaden.

​​​​​​​Birstatrappan tillverkar och säljer ståltrappor och trapprelaterade produkter.

Vår tillverkning och vårt huvudkontor samt lager av färdiga produkter finns i Gävle.

Vår affärsidé är att:
" Birstatrappan skall marknadsföra och sälja ståltrappor, räcken, gallerdurk och tillhörande produkter på den skandinaviska marknaden.
Birstatrappan skall erbjuda marknaden kostnadseffektiva flexibla lösningar med god kvalitet till konkurrenskraftiga villkor.".

​​​​​​​Vi har lång erfarenhet av produktion och projektledning och har för avsikt att tillhöra framtidens leverantörer.

Miljöpolicy

Företagen inom Funseth Holding
tillhandahåller produkter och tjänster inom fastighet-, bygg- och stålsektorn.
Vi arbetar för en bättre resurshållning med energi och råvaror genom att aktivt arbeta med företagets miljöaspekter vilka revideras och följs upp kontinuerligt.

Vi strävar efter att minska energiförbrukningen för våra transporter bl.a. genom samtransporter, förnybara och fossilfria bränslen och ekonomikörning.

Vi utbildar och motiverar personalen till god miljöomsorg, både med interna och externa utbildningar.

Vi arbetar med ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder.

Vi arbetar för att uppfylla ställda och bindande krav och ständigt förbättra
miljöledningssystemet för att det ska hjälpa oss att uppnå bättre miljöprestanda.
​​​​​​​
Vårt miljöledningssystem underlättar för vårt åtagande om att skydda miljön och förebygga föroreningar.

Kvalitetspolicy

Målet med vårt kvalitetsarbete är nöjda kunder, kunden står alltid i fokus hos företagen inom Funseth Holding.
Målet nås genom att med kompetent och ansvarskännande personal leverera produkter och tjänster inom fastighet-, bygg- och stålsektorn av rätt kvalitet, i rätt tid och mängd samt på rätt sätt.
Rätt kvalitet innebär att fullt ut tillfredsställa kundens krav och förväntningar samtidigt som hänsyn tas till övriga intressenters krav vad gäller yttre miljö, arbetsmiljö, säkerhet och lönsamhet.

Med rätt kvalitet ökar vi vår konkurrens-förmåga och position på marknaden. Detta görs möjligt genom att vi förutom gällande lagar och regler följer ett väl definierat kvalitetssystem, vari fortlöpande utveckling av våra medarbetare ingår och där våra leverantörer får klara besked om våra krav.

Vårt syfte är att därigenom motsvara och överträffa kundens förväntningar och sträva efter hög kundnöjdhet. Genom systematiska och ständigt förbättrande åtgärder kan vi kontinuerligt undvika och samtidigt minska våra kvalitetsbrist-kostnader.

Med lyhördhet för kundens behov skall vi ständigt förbättra vårt kvalitetssystem, våra produkter, våra tjänster och vår kompetens.