RAMPER

​​​​​​​Vi har just nu ett pågående projekt där vi arbetar med framtagning av våra egna standardmodeller.
​​​​​​​
Birstatrappan erbjuder två huvudtyper av ramper Handikappramp och Gallerdurksramp. Båda modellerna är som standard varmförzinkade.

Vi producerar ramperna efter dina önskemål.

​​​​​​​Ramper på tomter ska kunna användas av personer med nedsatt rörelseförmåga. De ska luta högst 1:12, det vill säga 8,3 procent lutning, för att minimera risken att någon ska välta. Det är en höjdskillnad på 1 meter som man tar ut på 12 meter. Ramper bör kompletteras med trappor där det är möjligt.
En ramp bör ha:
  • minst 2 meter långa vilplan då det gör det möjligt att vända rullstolen
  • en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan vilplanen
  • en fri bredd på minst 1,3 meter
  • fritt från hinder
  • ett minst 40 mm högt avåkningsskydd om det finns nivåskillnader mot omgivningen.

HANDIKAPPRAMP

Levereras som standard med gallerdurk maskvidd c/c 16x75 mm.

​​​​​​​

GALLERDURKSRAMP

Levereras som standard med gallerdurk maskividd c/c 34 x 75 mm. Till rampen finns standardiserade vilplan respektive vändplan.