YTBEHANDLING

Variationen av ytbehandling är bred och valet är naturligtvis fritt. Målet kan vara lika mycket funktion som kosmetik. Inomhus handlar det ofta om att få det snyggt och lättstädat.

I utsatta miljöer och utomhus ska trappan stå emot väder och vind. Det du köper i dag ska hålla många åt framöver. Här kommer vår tanke om kostnads -effektivitet in i bilden.

Varmförzinkning


Det finns många exempel på stålkonstruktioner som är äldre än så men fortfarande har
ett gott rostskydd. En varmförzinkad yta har en underhållsfri livslängd i normal stadsmiljö på mer än 40 år.
.
Varmförzinkning är en process, och en beprövad metod, där stålkonstruktioner sänks
ner i ett bad med smält zink. Varmförzinkning kräver rena ytor och därför betas och sköljs godset innan det doppas ner i zinkgrytan och då får man ett fullgott rostskydd även i trånga utrymmen och invändigt i rör.
Zinken legerar sig med stålet och bildar ett fullgott rostskydd med mycket lång livslängd.

Varmförzinkning är det mest ekonomiska alternativet när man vill skydda konstruktioner av stål från korrosion.
Varmförzinkade produkter tål mekanisk åverkan mycket bra och är dessutom självläkande, dvs. de "reparerar" själv små skador i beläggningen genom en galvanisk process.

Våra produkters varmförzinkning genomförs i enlighet med Nordic galvanizers och internationell standard SS EN ISO 1461 (Oorganisk ytbeläggning). Mätprotokoll på utförd ytbehandling på produkten finns alltid att tillhandahålla.


Pulverlackering


Precis som vid all lackering så krävs en del förbehandling av ytorna som ska lackeras. Grundlig rengöring görs från olja, oxid, metallflis eller andra rester från framställningen av föremålet. Det kan också behövas blästring för att bereda ytan för lacken.

Pulverlackering läggs på genom en process där pulvret görs statiskt med hjälp av en elektrisk laddning, och därigenom fastnar pulverpartiklarna på föremålet när de sprutas på med hjälp av tryckluft. Efter appliceringen av pulverlacken så måste ytan härdas och det görs genom att utsätta föremålet för hög temperatur en viss tid.

Efter att det sedan har kallnat av så är pulverlackeringen färdig. Det finns två typer av pulverlack. En typ genomgår en kemisk process där olika ingredienser skapar polymerer som ger lacken dess styrka. Den andra typen är enklare och innebär endast att pulvret smälter under härdningsprocessen och på så sätt formar den sammanhängande ytan på föremålet.
​​​​​​​
Fördelarna med pulverlack är många. Bland annat så ger denna ytbehandling föremålet en längre livslängd än till exempel elförzinkning eller kromatering. Jämfört med lackering med våt lack så ger pulverformen dessutom en mycket jämnare och finare applicering vid hörn och kanter, oavsett i vilken riktning det har hängt under appliceringen av pulvret.

Förutom den höga kvaliteten på slutresultatet så är det både enkelt och ekonomiskt att använda pulverlack. Till skillnad från våtlack så blir det väldigt lite spill när man använder pulverlack eftersom det pulver som inte träffar föremålet kan samlas upp och återanvändas. Pulverlack är inte bara känt för sin stora slitstarkhet utan även mångsidighet.

Pulverlacken har också fördelen att den kan blandas med olika komponenter som till exempel gör ytan friktionsfri eller antistatisk. Man kan även lägga på mycket tjockare lager av pulverlack jämfört med våtlack, som genast börjar rinna om den blir för tjock.
 
Fördelar för miljö och hälsa
Lackering har alltid varit ett riskfyllt arbete ur både miljö- och hälsosynpunkt. De klassiska lösningsmedlen består vanligtvis av giftiga organiska ämnen, som vid inandning kan orsaka stora besvär, och vid utsläpp i naturen kan göra stor skada på omgivningen. Visst finns det vattenburen lack, men det är inte alltid en passande lösning.

Pulverlackering blev den revolutionerande lösningen på problemet. Inga lösningsmedel används alls, och nästan inget spill blir det heller med den elektrostatiska appliceringsmetoden och uppsamlingen av det pulver som inte träffar objektet.
​​​​​​​


BERÄTTA FÖR OSS

vilka behov och krav du än har så finns vi här med förslag och idéer.​​​​​​​